Get Adobe Flash player

Strona gops.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Ocena użytkowników:  / 0

-- KURSY ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU --

Na przełomie października i listopada 2012r. zrealizowano ostatni etap kursów zawodowych: kurs operatorów wózków 
widłowych, kurs języka angielskiego, kurs opiekunki dziecięcej, kurs opieki nad osoba zależną, kurs podstaw 
księgowości oraz kurs zakładania stron www.

 

.... więcej-- TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH --

W ramach instrumentu aktywizacji społecznej 16 beneficjentek projektu uczestniczyło wraz z rodzinami w 
,,Treningu umiejętności społecznych i opiekuńczo-wychowawczych’’. Zajęcia trwały w okresie od sierpnia do 
listopada 2012r. Część spotkań odbywała się w sali szkoleniowej Biura Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kartuzach., gdzie przekazywano rodzicom wiedze teoretyczną z zakresu problematyki opiekuńczo- 
wychowawczej ,następnie w październiku i listopadzie uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami wyjechali na 3 dniowy 
cykl szkoleń do Pensjonatu ,,Stolema’’ w Ostrzycach, gdzie praktycznie wdrażali wcześniej zdobytą wiedzę, mieli 
możliwość poznania się i swoich potrzeb w rodzinie. Dodatkowo uczestnicy brali udział w wyjazdowych zajęcia 
integracyjnych dla całych rodzin.

 

.... więcej

 

 


-- WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY --

W okresie od marca do października bieżącego go roku dla uczestników projektu odbyły się warsztaty z zakresu 
aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywały się w czterech grupach po 30 h każda. Celem warsztatów było 
przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy uczestnikom projektu a co za tym idzie zwiększenie aktywności w 
zakresie poszukiwania pracy. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu efektywnych metod 
poszukiwania pracy, nabyli umiejętności stworzenia dokumentów aplikacyjnych niezbędnych w procesie rekrutacji. 
Dzięki poznanym elementom autoprezentacji dowiedzieli się jak dobrze przygotować się i wypaść w trakcie trwania 
rozmowy kwalifikacyjnej.

 

.... więcej

 

 


-- KOLEJNE KURSY ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU --

Uczestnicy projektu, z którymi zawarto kontrakty socjalne zostali objęci indywidualnym wsparciem doradcy 
zawodowego i w zależności od zgłoszonych potrzeb i opinii doradcy zawodowego kierowani są na kursy zawodowe 
mające na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia..Na przełomie września i października 2012r. zrealizowano 
kurs prawa jazdy, kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych, kurs manicure i pedicure, kurs spawacza, kurs 
baristy i cukiernictwa oraz kurs pielęgnacji ogrodów.

 

.... więcej


--  WYJAZD  STUDYJNY  KRAKÓW – KLUCZE – BYCZYNA  --

 

W miesiącu sierpniu 2012r. odbył się wyjazd studyjny do Krakowa, Kluczy i Byczyny. Celem było poznanie dobrych praktyk ekonomii społecznej.

W programie zaplanowano przedstawienie dobrych praktyk i modelowych rozwiązań wdrażanych przez stowarzyszenia, model zatrudnienia wspieranego oraz zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych.

Najcenniejsza dla uczestników wyjazdu była możliwość zapoznania się z praktyczną działalnością podmiotów ekonomii społecznej, możliwość rozmów i konsultacji. Wyjazd studyjny służył pokazaniu praktycznej strony działalności spółdzielni socjalnych, właściwego planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o lokalne zasoby. Ma być także motywacją do podtrzymywania osiągniętych celów i efektów projektu oraz zachętą do kolejnych inicjatyw i pomysłów na dalszy rozwój.

Wizyta studyjna okazała się prawdziwym, wiarygodnym i naszym zdaniem najbardziej skutecznym i motywującym przykładem na aktywną integrację i aktywizację osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Umożliwienie uczestnikom projektu udziału w takiej wizycie wzmocniło i utrwaliło zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii społecznej.

.... więcej   


 
--  KURS PRAWA JAZDY --

Na okres od lipca do października 2012r. zaplanowano kolejny i ostatni etap Programów Aktywności Lokalnej. Uczestnicy PAL w zależności od indywidualnych potrzeb i predyspozycji zakwalifikowani zostali na różnego rodzaju kursy zawodowe. Pierwszy rozpoczął się kurs prawa jazdy.  

Kurs prawa jazdy jest działaniem, które uczestnicy projektu podejmują bardzo chętnie, dlatego tegoroczna to aż 17 osób. Kolejne kursy to: kurs spawacza, kurs komputerowy i kurs fotografii zawodowej. 

.... więcej   


--  INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W STANISZEWIE  --

Dnia 29 czerwca 2012 roku odbyło się w Remizie Strażackiej w Staniszewie uroczyste podsumowanie Programu Aktywności Lokalnej. Uczestniczkami programu było piętnaście kobiet nieaktywnych zawodowo, które dzięki projektowi „Daj szansę – pomóż sobie i innym” realizowanemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach,  współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny miały możliwość skorzystania z kursów i szkoleń. Panie bardzo chętnie brały udział w szkoleniach, warsztatach, wyprawach do wiosek tematycznych.

.... więcej   --  PROGRAM AKTYWNIOŚCI LOKALNEJ W STANISZEWIE  --

Uczestniczki PAL w Staniszewie brały udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkania te pozwoliły na podwyższenie własnej samooceny, wiarę we własne siły i możliwości oraz pewność iż posiadane predyspozycje przyczynią się w znacznej mierze do podjęcia zatrudnia w odpowiedniej branży. Panie oczekują z niecierpliwością na rozpoczęcie kursów zawodowych.

Dnia 11 kwietnia 2012r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich z Tokar, co zainicjowało chęć do powstania takiego koła w Staniszewie. Dzięki swojej przedsiębiorczości i zdolności otrzymały do dyspozycji pomieszczenie w Remizie Strażackiej, gdzie spotkały się 22 maja 2012r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące założenia Koła Gospodyń Wiejskich w Staniszewie.  

Ponadto stałym programem stał się nordic walking.

.... więcej    


 

--  WYJAZD STUDYJNY WIELKOPOLSKA  --

W miesiącu maju 2012r. był wyjazd studyjny w okolice Poznania, gdzie uczestnicy projektu mieli możliwość zaobserwowania jak w praktyce funkcjonują podmioty ekonomii społecznej. Wizyta z Wielkopolsce umożliwiła uczestniczkom zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. W efekcie  w/w działań uczestniczki szkolenia dążą do stworzenia kolejnej spółdzielni socjalnej na terenie gminy Kartuzy.

.... więcej  


--  WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE  Z ROZWOJU OSOBISTEGO Z ELEMENTAMI ZASADY RÓWNOŚCI KOBIET I MEŻCZYZN  --

W okresie od marca do czerwca 2012r. 44 osoby uczestniczyły w warsztatach psychologicznych. Zajęcia odbywały się w ilości po 60 h w trzech grupach. Tematem zajęć było:

-budowanie hierarchii potrzeb;  

-radzenia sobie ze stresem;

-pogłębienie umiejętności porozumiewania się;

-samopoznanie;

-równość szans kobiet i mężczyzn;

-budowanie poczucia własnej wartości;

-motywacja;

-profilaktyka uzależnień.


.... więcej  


 

-- GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO -- 

W ramach  projektu systemowego „Daj szansę-pomóż sobie i innym”, który jest  realizowany przez GOPS w Kartuzach, prowadzona jest  „Grupa Wsparcia” – dla kobiet nieaktywnych zawodowo.  Uczestniczkami „Grupy Wsparcia” są beneficjentki, tegorocznego projektu, które systematycznie uczęszczają od marca do czerwca 2012 r. Zainteresowanie udziałem w „Grupie Wsparcia”  jest duże, ponieważ  czas, który spędzają  w  grupie, jest to czas tylko i wyłącznie, czas uczestniczek.   Podczas pierwszego spotkania, został ustalony plan, którym są zainteresowane  panie, czyli uczestnictwo w zajęciach usprawniających psychoruchowo.

 

.... więcej --  WARSZTATY EKONOMII SPOŁECZNEJ  --

W ramach instrumentu aktywizacji społecznej 20 uczestników projektu „Daj szansę – pomóż sobie innym” w okresie od marca do czerwca 2012r.  brało udział w warsztatach ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Podczas cyklu dziesięciu spotkań uczestnicy zdobywali wiedzę w zakresie praktycznych aspektów ekonomii społecznej;  tworzenia i finansowania spółdzielni socjalnej oraz rejestracji i tworzenia partnerstw publiczno-społecznych.

.... więcej 


-- INAUGURACJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MŁODZIEŻY W KIEŁPINIE  --

 
W okresie od stycznia do września 2012 roku w miejscowości Kiełpino realizowany będzie Program Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lat.

 
--  INAUGURACJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO W STANISZEWIE  --                                                                 
 

Dnia 13.02.2012 roku rozpoczął się Program Aktywności Lokalnej we wsi Staniszewo.


 .... więcej 

 


 
--  INAUGURACJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MŁODZIEŻY W GRZYBNIE  --
 
W okresie od stycznia do września 2012 roku w miejscowości Grzybno realizowanybędzie Program Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lat.

.... więcej 


--  KONFERENCJA  PODSUMOWUJĄCA PROJEKT  --

   

W dniu 28.12.2011r. odbyła się konferencja podsumowująca IV edycję projektu „Daj szansę – pomóż sobie i innym”  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki. .... więcej 

 


 

                                                       --  GOPS LAUREATEM KONKURSU „ANTEK” NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM  --

W dniu 12 stycznia 2012r.  w  Centrum Techniki Okrętowej S.A. – „Zieleniak” w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca Konkurs ANTEK  ogłoszony prze Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił do konkursu „Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych z Sianowa” realizowany w roku 2010 i 2011 w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie ramach projektu systemowego ‘Daj szansę-pomóż sobie i innym” ze środków Unii Europejskiej. Program polegał na aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia psychologiczne, warsztaty aktywizacji  zawodowej, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające psychoruchowo oraz pracy na rzecz społeczności lokalnej.  Efektem tych działań jest powstanie Stowarzyszenia Razem Jesteśmy, który powstał z inicjatywy i zaangażowania osób niepełnosprawnych..

Projekt został uznany za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w województwie pomorskim w obszarze równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.


.... więcej 

--  GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO  --
 
W ramach projektu „Daj szansę pomóż sobie i innym” w kwietniu 2011r. została założona „Grupa wsparcia dla kobiet nieaktywnych zawodowo”, której głównym celem była poprawa kondycji fizycznej, kontakt z ludźmi, wzajemne wspieranie się. Pomysłodawczynią utworzenia „Grupy wsparcia” była beneficjentka tegorocznego projektu.


.... więcej


--  KURS  OPIEKUNKI  DOMOWEJ  --
 

Kurs opiekunki domowej,  rozpoczął się w miesiącu wrzesień 2011r., chętne były 4 kobiety.
 Zajęcia odbywały się w dwóch częściach: teoretyczna w Sali szkoleniowej, ul. Gdańska 10 A, praktyczna w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie. Uczestniczki kursu  zdobyły  uprawnienia do wykonywania  pracy  opiekunki domowej. 

 

--  KURS  MANICURE  I  PEDICURE  --

 

W ramach projektu kolejny raz znalazły się 2  osoby, które zainteresowane były kursem manicure – pedicure. 
Mając na uwadze dobro beneficjenta, utworzono w miesiącu wrzesień w/w kurs, który odbywał się w Salonie kosmetycznym „Vasanta”, w Kartuzach.  W salonie utworzono stanowiska pracy, gdzie wykładowca przekazywała wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczestniczki kursu zdobyły uprawnienia do wykonywania pracy w dziedzinie manicure – pedicure. 

.... więcej


 --  KURS  KOMPUTEROWY  I OBSŁUGI  KASY  FISKALNEJ  --

Kolejnym kursem w ramach projektu ”Daj Szansę pomóż – sobie i innym”, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, dla beneficjentów był to kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej. Spora grupa zadeklarowała się do podjęcia wspomnianego działania, mianowicie 17 osób biorących udział w w/w projekcie .Kurs rozpoczął się w miesiącu wrzesień 2011r., uczestniczyło 16 kobiet i 1 mężczyzna. Zajęcia odbywały się w sali szkoleniowej biura projektu, ul. Gdańska 10 A. Beneficjenci wzbogacali swoją wiedzą w formie teoretycznej i praktyczne. Byli bardzo zadowoleni, iż mogli wzbogacić swoje umiejętności, które mogą wykorzystać  do celów prywatnych, jak i w poszukiwaniu pracy.

.... więcej

  

 --  KURS GASTRONOMICZNY  --

 
Kurs gastronomiczny rozpoczął się w miesiącu wrzesień 2011r. Udział w w/w kursie brało 9 kobiet, które myślą o podjęciu pracy w dziedzinie gastronomi. Szkolenie odbyło się w Grzybnie, gdzie przekazywano wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczestniczki kursu zdobyły uprawnienia do wykonywania pracy w dziedzinie gastronomi. Kurs był dopasowany do indywidualnych potrzeb , jakie zgłaszali beneficjenci tegorocznego projektu.

.... więcej


--  WYJAZD STUDYJNY KRAKÓW – KLUCZE – BYCZYNA  --
 
Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla niepełnosprawnych z Sianowa dniach 10-15 października 2011r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Krakowa, Kluczy i Byczyny. Celem było poznanie dobrych praktyk ekonomii społecznej.
W programie zaplanowano przedstawienie dobrych praktyk i modelowych rozwiązań wdrażanych przez stowarzyszenia, model zatrudnienia wspieranego oraz realizacja projektów społecznych w oparciu o budowanie partnerstwa. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach „Krok Po Kroku – Jak Założyć Spółdzielnię Socjalną”. 

 .... więcej


  

-- INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁAT --

W dniu 4.X.2011 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy/.
Osoby mające w listopadzie, grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28.XI.2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznana na wniosek ww osób.
Zatem, osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego MUSI ZŁOŻYĆ DO WW ORGANÓW WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY. Z uwagi na to, że nie został określony wzór takiego wniosku – jego forma jest dowolna. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31.X.2011 r.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31.X.2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.X.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1262)

-- KURS PRAWA JAZDY --
Trwa kolejne działanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach w ramach projektu systemowego „Daj szansę-pomóż sobie i innym”, które należą do aktywizacji edukacyjnej są kursy zawodowe. Pierwszy rozpoczął się kurs prawa jazdy. 

 .... więcej


-- TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH --

 

            W ramach instrumentu aktywizacji społecznej 8 beneficjentów projektu uczestniczyło w „Treningu umiejętności społecznych i opiekuńczo-wychowawczych”, który miał na celu kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich. Zajęcia trwały od 04.05.2011r. do 18.08.2011r.Rozpoczęły się cyklem zajęć teoretycznych odbywających się na sali szkoleniowej Biura Projektu GOPS w Kartuzach, podczas których uczestnicy zdobywali wiedze z zakresu problematyki opiekuńczo-wychowawczej, umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach wychowawczo trudnych, oraz kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich.

  .... więcej

 
 
-- KURS ŻEGLARSKI DLA MŁODZIEŻY Z DZIERŻĄŻNA UWIEŃCZENIEM TEGOROCZNEJ EDYCJI PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ --
 
Młodzi „palowicze” w terminie od 29.06 do 9.07 2011 przebywali na Mazurach w malowniczej miejscowości Ryn w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym RYN na 2 tygodniowym obozie żeglarskim.
Założeniem obozu szkoleniowego było przeprowadzenie kursu na patent żeglarza jachtowego. Kurs to obejmował część teoretyczną i praktyczną. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się zajęcia praktyczne odbywające się na jachtach.

     .... więcej


-- KOLONIE LETNIE DLA DZIECI UCZESTNIKÓW PROJEKTU --

 Już po raz drugi dzieci uczestników projektu systemowego „Daj szansę pomóz sobie i innym” realizowanego przez Gminny Osrodek Pomocy społecznej w Kartuzach wyjechało na kolonie letnie. Tym razem na wypoczynek wyjechało 31 dzieci do mijscowości Mierzyn Ustronie k/Poznania w województwie wielkopolskim.

.... więcej


--   PAL DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - BIESIADA MIRACHOWSKA   --

W dniu 19.06.2011 r. odbyła się „Biesiada Mirachowska” w ramach projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach pod nazwą "Daj szansę- pomóż sobie i innym", pierwszej edycji Programu Aktywności Lokalnej w Mirachowie, jako podsumowanie całego cyklu szkoleń i wykazanie przez młodzież zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych. Grupa młodzieży z Mirachowa prowadzona była przez pracownika socjalnego Józefa Wolskiego.


.... więcej

 


--  MŁODZIEŻ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  --

 

 W dniu 12.06.2011r. młodzież z miejscowości Łapalice biorąca udział w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu ,,Daj szansę- pomóż sobie i innym ‘’realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach z Funduszy Unijnych zorganizowała ,,Festyn dla społeczności Lokalnej” w Łapalicach. Projekt rozpoczął się w lutym 2011r. Młodzież ukończyła szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego, kurs pomocy przedmedycznej, kurs fotografii zawodowej , oraz trening umiejętności i kompetencji społecznych.
.... więcej

 


--   MAJÓWKA NAD JEZIOREM W SIANOWIE   --

Uczestnicy PAL w Sianowie w dniu 23 maja byli współorganizatorami „Majówki nad jeziorem” dla społeczności lokalnej. Pod okiem realizatora projektu w ramach zajęć animacji środowiska lokalnego przygotowali teren, tak aby goście czuli się na majówce jak za dawnych lat. Nie zabrakło oczywiście, oznak tej pięknej pory roku – maja, pachnącego i kwitnącego bzu oraz dekoracji z baloników.

 


   --  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ – „WSZYSTKO O SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ” Z PORADNICTWEM 
SPECJALISTYCZNO - PRAWNYM   --

 W ramach instrumentu aktywizacji społecznej 18 beneficjentek projektu „Daj szansę – pomóż sobie innym” w okresie od 14.03.11 do 18.05.11 brało udział w szkoleniu z zakresu ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia przedsiębiorstw społecznych.

.... więcej


--  KOLEJNE DZIAŁANIA PAL W DZIERŻĄŻNIE  --
 
Działania młodzieży z Dzierżążna w ramach Programu Aktywności Lokalnej dobiegają końca.
Z końcem kwietnia wszystkie grupy młodzieży w ramach zajęć kompetencji i umiejętności społecznych wybrały się do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical GREASE. Ponad 2 godzinny spektakl, przepełniony muzyką ,tańcem i śpiewem, dostarczył młodym widzom wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Wyjazd ten poprzedzony był zajęciami z zakresu Savoir-Vivre, czyli zasad dobrego wychowania.

.... więcej

-- WSZYSTKIE PAL-E MŁODZIEŻY RAZEM --

Oprócz zajęć teoretycznych, szkoleń, kursów i edukacyjnych spotkań organizatorzy serwują młodzieży zajęcia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych, z których młodzi czerpią dużo przyjemności, satysfakcji i dobrej zabawy.
Jedna z takich „lekcji” odbyła się w niedzielę 5 czerwca, albowiem młodzież z Dzierżązna, Mirachowa i Łąpalic udała się do Węsior –do Grotu GOTÓW, gdzie czekało na nich nielada wyzwanie.

.... więcej

-- AKTYWIZACJA EDUKACYJNA – PODWYŻSZANIE WYKSZTAŁCENIA --

 

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej, w celu wspierania rozwoju edukacyjnego i dalszej drogi kształcenia, 15 uczestniczek projektu „Daj szansę-pomóż sobie i innym” kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym z czego 5 osób jest już w klasie maturalnej. Ponadto dwie osoby kontynuują naukę w szkole policealnej na kierunku Technik administracji, gdzie zdobywają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Beneficjenci pragną w ten sposób sprostać wymogom rynku pracy wykorzystując swój potencjał i predyspozycje. Od września 2011 roku kolejne 6 uczestniczek projektu rozpocznie naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Z takiej możliwości może skorzystać każda uczestniczka i uczestnik projektu.

.... więcej

 


 

-- KURS FOTOGRAFII ZAWODOWEJ --
Bardzo oczekiwany kurs fotografii cyfrowej, który odbył się w dniach 16 i 23 kwietnia 2011r. już się zakończył. Młodzież opanowała teorię tworzenia obrazu, fotografowania studyjnego i w plenerze, oraz obróbkę obrazu cyfrowego za pomocą programu komputerowego. Zajęcia odbywały się w profesjonalnym studiu fotograficznym Wejherowie oraz w Mirachowie. Grupa opanowała podstawowy materiał i zdobyła certyfikaty ukończenia kursu. Zdobyte wiadomości i umiejętności znakomicie rozbudziły zainteresowanie zawodowe w tym kierunku.


.... więcej

 -- NIEZASTĄPIONY LEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH –„RUCH” --

 

           W dniu 29 kwietnia 2011 w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych z Sianowa otrzymali certyfikaty z zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających psychoruchowo. Zajęcia z aktywności ruchowej cieszyły się dużym zainteresowaniem i 100% frekwencją . Każda postać ruchu zawartego w różnych formach poprawia nie tylko stan funkcjonalny ale także zdrowotny, psychiczny, społeczny i intelektualny. Ruch jest więc swego rodzaju lekiem, który nie ma substancji ani opakowania. Duże znaczenie jak stwierdzili sami uczestnicy ma pomysł i jego przekazanie.

.... więcej

-- ZAKOŃCZONE SZKOLENIE ROZWIJU OSOBISTEGO ZAKOŃCZONE I POWSTANIE GRUPY WSPARCIA -- 

W dniu 27.04.2011r. w sali szkoleniowej Biura Projektu przy ul. Gdańskiej 10c odbyło zakończenie szkolenia z zakresu rozwoju osobistego dla 34 uczestników projektu „Daj szansę – pomóż sobie i innym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach. Jest to zakończenie kolejnego po warsztatach aktywizacji zawodowej, etapu projektu na podstawie zawartych w miesiącu styczniu kontraktów socjalnych.

.... więcej

 


 

-- TRENING UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Z ZAJĘCIAMI INTEGRACYJNO-EDUKACYJNYMI W OSTRZYCACH --

 
Po raz pierwszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3 Programy Aktywności Lokalnej dla młodzieży. Uczestnicy Pal wszyscy razem wybrali się na 3 dniowy wyjazd integracyjny połączony z treningiem umiejętności i kompetencji społecznych do Pensjonatu u Stolema w Ostrzycach w dniach 18-19-20.03.2011.

.... więcej

-- PAL W ŁAPALICACH NA PÓŁMETKU --
 
 
 
W dniu 09.04.2011r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej grupa piętnastoosobowej młodzieży z miejscowości Łapalice otrzymała certyfikaty ukończenia warsztatów psychologicznych i warsztatów doradztwa zawodowego. Zdobyła niezbędną wiedzę potrzebną do sprawnego poruszania się po rynku pracy, oraz nowe umiejętności interpersonalne i społeczne. 

 

 

 

 

  

 

 


 

-- PAL W DZIERŻĄŻNIE NA PÓŁMETKU --
 
              Młodzieżowa grupa z Dzierżązna intensywnie kształci swoje umiejętności na kursach i szkoleniach. Część zajęć warsztatowych już się odbyła.
 
Zakończyło się szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego i kurs zakładania stron internetowych.

  

.... więcej

 


-- PRACUJEMY PEŁNĄ PARĄ --

 

Warsztaty z rozwoju osobistego i warsztaty z doradztwa zawodowego już za nami. Przez pięć sobót młodzież pilnie wchłaniała wiedzę przekazywaną przez profesjonalnych wykładowców. W ramach Programu Aktywności Lokalnej grupa piętnastoosobowej młodzieży z miejscowości Mirachowo otrzymała certyfikaty ukończenia warsztatów psychologicznych i warsztatów doradztwa zawodowego. 

.... więcej 

 

 

 

 

- - INAUGURACJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MŁODZIEŻYW MIRACHOWIE - - 

                  Rozpoczął się Program Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lat z Mirachowa. Celem projektu jest: podwyższanie samooceny, zdobywanie umiejętności interpersonalnych, poprawa statusu społecznego, wzmacnianie i wspieranie lokalnych inicjatyw, minimalizowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym, wspieranie rozwoju edukacyjnego i dalszej drogi kształcenia.

 .... więcej

 


- - PROGRAM AKTYWNOSCI LOKALNEJ DLA MŁODZIEŻY Z ŁAPALIC - -
    
 
 
 
Program aktywności lokalnej realizowany jest w ramach projektu,, Daj szansę pomóż sobie i innym” przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Kartuzach. Rekrutacja do projektu trwała od września 2010r. do lutego 2011r., po przez regularne spotkania w środowisku lokalnym na które zaproszono młodzież gotowa do podjęcia działań.


.... więcej

 


- - III EDYCJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALANEJ W DZIERŻĄŻNIE ROZPOCZĘTA 12.02.2011 - -
 
   
 
Już po raz trzeci w Dzierżążnie realizowany jest Program Aktywności Lokalnej dla młodzieży. Na tegorocznych spotkaniach młodzież pogłębi swoje umiejętności i wiedzę z zakresu :rozwoju osobistego, kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego.

.... więcej

 


 
- - PROGRAM  AKTYWNOŚCI  LOKALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SIANOWIE - -
 
            Od lutego 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach realizuje po raz kolejny w ramach projektu EFS POKL   „Daj szansę, pomóż sobie i innym” Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych z parafii Sianowa i okolic.

.... więcej

- - WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO - - 

 

W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej 40 beneficjentów ostatecznych projektu „Daj szansę – pomóż sobie i innym”2010r. uczestniczyło w warsztatach doradztwa zawodowego.

.... więcej

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach rozpoczął realizację IV edycji  projektu:

„Daj szansę – pomóż sobie i innym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Planowana wartość projektu: 1 379 000,00 zł, w tym 85% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 5 % środki z budżetu państwa oraz 9,75 % środki z budżetu Gminy Kartuzy.
Celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej w środowisku lokalnym klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich otoczenia.

 .... więcej
 


-- SUKCES PROJEKTU GOPS - W SIANOWIE POWSTANIE STOWARZYSENIE „JESTEŚMY" --

Dobiegła końca II edycja Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych z Parafii Sianowa i okolic realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach ramach projektu „Daj szansę, pomóż sobie i innym” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W tym roku uczestnicy ukończyli warsztaty psychologiczne z rozwoju osobistego, zaradności życiowej, z równości szans kobiet i mężczyzn a także korzystają z nadal z zajęć komputerowych. Wszystkie te zajęcia odbywały się w budynku Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie.


.... więcej

 

--  INAUGURACJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO W STANISZEWIE  --
Ocena użytkowników:  / 0

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach zatrudni od 10.2014 asystenta rodziny w wymiarze 1/2 etatu w ramach stosunku pracy.

 

...więcej

 

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach zatrudni od 01.09.2014 asystenta rodziny w wymiarze 1/2 etatu w ramach stosunku pracy.

 


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

 

...więcej

 


 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kartuzach prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Spoekon” przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zorganizowali w dniu 26.09.2013 r. spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych ekonomia społeczną. Spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej „Pozytywka”. Celem spotkania było uzyskanie wiedzy z zakresu wsparcia z jakiego mogą korzystać już istniejące i nowo powstające podmioty ekonomii społecznej w tym głównie spółdzielnie socjalne.

 

...więcej

 

 


 

--  WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY  --

 

W okresie od marca do sierpnia 2013 roku uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywały się w czterech grupach. Dla każdej z grup zaplanowano 30h warsztatów. Celem warsztatów było przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy uczestnikom projektu, zwiększenie motywacji do działania a co za tym idzie zwiększenie aktywności w zakresie poszukiwania pracy. 

 

...więcej

 

 


 

--  PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III KARTUZY  --

 

W dalszej części Programu Aktywności Lokalnej III Kartuzy, 15 uczestniczek brały udział w warsztatach psychologicznych z zakresu rozwoju osobistego z elementami równości szans kobiet i mężczyzn oraz w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i w zajęciach wspierających animację lokalną. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym został dostosowany odpowiedni kurs zawodowy spełniające oczekiwania naszych uczestniczek .Między innymi brały udział w kursach komputerowym z obsługą kasy fiskalnej , kurs masażu, kurs opieki nad osobą zależną, kurs podstaw księgowości, kurs opiekunki dziecka , kurs j. Angielskiego oraz kurs Prawa Jazdy Kat.B.

 

...więcej

 

 


 

--  GRUPA WSPARCIA 2013 r.- DLA KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO  --

 

W ramach projektu systemowego „Daj szansę-pomóż sobie i innym”, realizowanym przez GOPS w Kartuzach, po raz kolejny odbywały się spotkania „Grupy Wsparcia” – dla kobiet nieaktywnych zawodowo. Uczestniczkami „Grupy Wsparcia” są beneficjentki, tegorocznego projektu. Uczęszczały systematycznie od marca do lipca 2013 r. Kobiety były zainteresowanie udziałem w w/w grupie, ponieważ chciały się spotykać i wspólnie spędzać czas. Podczas pierwszego spotkania, został ustalony plan spotkań, który składał się z części teoretycznej i zajęć ruchowych. Beneficjentki wybierały tematy, którymi były zainteresowane i chciały aby wspólnie je omówić . Do zajęć kobiety przygotowywały się w grupie dwu lub trzy osobowej. Systematycznie korzystały z zajęć w siłowni, podczas których beneficjentki się integrowały i poprawiały kondycję psychoruchową. Wspólne spotkania, które odbywały się na sali szkoleniowej i w siłowni, miały na celu bliższemu poznaniu się i nawiązywaniu znajomości a nawet przyjaźni.

 

...więcej

 


 

--  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH  --

 


W ramach instrumentu aktywizacji społecznej 22 beneficjentki projektu uczestniczyły wraz z rodzinami w ,,Treningu umiejętności społecznych i opiekuńczo-wychowawczych’’. Zajęcia trwały w okresie od kwietnia do lipca 2013r. Część spotkań odbywała się w sali szkoleniowej Biura Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach, gdzie przekazywano rodzicom wiedze teoretyczną z zakresu problematyki opiekuńczo- wychowawczej ,zaproszono tez przedstawicieli kuratorium i policji aby omówili bieżące problemy rodzin w naszym rejonie. Na zakończenie uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami wyjechali na 3 dniowy cykl szkoleń do Ośrodka wypoczynkowego w Chmielnie, gdzie praktycznie wdrażali wcześniej zdobytą wiedzę. Mieli możliwość poznania się i swoich potrzeb w rodzinie oraz brali udział w jednodniowych wyjazdowych zajęciach integracyjnych dla całych rodzin.

 

...więcej

 


 

--  I GRUPA - PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  --

 

Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej I w Kiełpinie w ramach projektu „Daj szansę - pomóż sobie i innym” w okresie od stycznia do lipca 2013 brały udział w zajęciach z animacji lokalnej prowadzonych przez pracownika socjalnego Renatę Skierka i animatora środowiska Mariolę Machola. Podczas spotkań rozpoznano potrzeby i wypracowano działania dla społeczności lokalnej. Rezultatem było porządkowanie, zazielenienie terenu i przygotowanie miejsca na ognisko oraz placu do grania w siatkówkę na terenie należącym do plebani, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Kiełpina. W pracach tych brały udział wszystkie uczestniczki projektu wraz z rodzinami przy wsparciu pana Józefa Stolc. Dodatkowo uczestniczki zakupiły stół do pin ponga i przystosowały pomieszczenie gospodarcze do użytku. Uczestniczki pozyskały sponsorów na wykonanie ławek. ” Zajęcia zakończyły się zorganizowaniem ogniska dla osób biorących udział w pracach porządkowych pod teren rekreacyjny przy plebani w Kiełpinie. 

 

 

...więcej

 

 


 

--  II PROGRAM AKTYWNOSCI LOKALNEJ- KIEŁPINO  --

 

W tegorocznej edycji projektu ,, Daj szansę -pomóż sobie i innym’’ realizowany jest 
Program Aktywności Lokalnej dla drugiej grupy Kobiet nieaktywnych zawodowo w miejscowości Kiełpino. Wśród uczestniczek realizowany jest instrument aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej .Zajęcia rozpoczęły się wyjazdem integracyjnym, podczas którego panie brały udział w zajęciach sprzyjających bliższemu poznaniu się oraz budowaniu wzajemnego zaufania, dodatkowo skorzystały z zajęć rekreacyjnych: fitness, sauny, groty solnej, jacuzzi. 
W najbliższym czasie rozpoczną się zajęcia wspierające animację lokalną, których głównym celem będzie wypracowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

...więcej


--  WARSZTATY EKONOMII SPOŁECZNEJ  -- 
W ramach instrumentu aktywizacji społecznej 23 uczestniczki projektu „Daj szansę – pomóż sobie innym” w okresie od marca do maja 2013r. brało udział w warsztatach ekonomii społecznej oraz wyjeździe studyjnym do Wielkopolski. Uczestniczki zdobywały wiedzę w zakresie praktycznych aspektów ekonomii społecznej; tworzenia i finansowania spółdzielni socjalnej oraz rejestracji i tworzenia partnerstw publiczno-społecznych.

 

...więcej

 


 

--  WIOSKI TEMATYCZNE  --

W miesiącu maju uczestnicy projektu „Daj szansę- pomóż sobie i innym” brali udział w wyjazdach do wiosek tematycznych w Sierakowie i Paprotach.

 

 

...więcej

 


 

 

--  UCZESTNICY PROJEKTU „DAJ SZANSĘ – POMÓŻ SOBIE I INNYM” NA TARGACH PRACY  --

 

Uczestnicy projektu w dniu 17 kwietnia 2013r. uczestniczyli w Międzynarodowych Pomorskich Metropolitalnych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz z partnerów.
Wyjazd odbył się w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.
Przedsięwzięcie miało na celu pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i wszystkim zainteresowanym w znalezieniu zatrudnienia oraz stworzenie możliwości rozwoju ścieżek kariery.

 

 • 1-001
 • 2-001
 • 3-001
 • 4-001
 • 5-001

 

 


 

 

--  Wsparcie punktu konsultacyjno- informacyjnego działającego przy Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kartuzach  --

 

W dniu 18.04.2013r. w ramach realizacji zadania publicznego „Wsparcie punktu konsultacyjno- informacyjnego działającego przy Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kartuzach” odbyło się pierwsze z serii trzech spotkań z ekspertami z zakresu ekonomii społecznej. Wczorajsze spotkanie poprowadził p Damian Cyman, radca prawny, adiunkt Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zarząd Stowarzyszenia na rzecz ekonomii społecznej Spoekon oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach chciałby podziękować wszystkim obecnym na spotkaniu. O terminach dwóch następnych spotkań będziemy informować.

 

...więcej

 

 


 

 

--  OTWARCIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ POZYTYWKA  --

 

W dniu 14 marca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej „Pozytywka”. Pięć młodych kobiet z Gminy Kartuzy otworzyło kawiarnię i klub malucha przy ul. Majkowskiego 3 w Kartuzach.

 

...więcej

 

 


 

 --  INAUGURACJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA KOBIET W KARTUZACH  --


W ramach projektu „Daj szansę, pomóż sobie i innym” w dniu 15.01.2013r. rozpoczął się Program Aktywności Lokalnej skierowany do15 kobiet z Kartuz. Celem projektu jest: podwyższenie samooceny, zdobywanie umiejętności interpersonalnych, poprawa statusu społecznego, wzmacnianie i wspieranie lokalnych inicjatyw, minimalizowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania kariery zawodowej i aktywnego poruszania się po rynku pracy.

 

...więcej

 

 


 

 

--  PROGRAM AKTYWNOSCI LOKALNEJ- KIEŁPINO  --

W tegorocznej edycji projektu ,, Daj szansę -pomóż sobie i innym’’ realizowany jest 
Program Aktywności Lokalnej dla drugiej grupy Kobiet nieaktywnych zawodowo w miejscowości Kiełpino. Wśród uczestniczek realizowany jest instrument aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej.

 

...więcej

 

 


 

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach rozpoczął realizację VI edycji projektu „Daj szansę – pomóż sobie i innym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Planowana wartość projektu na lata 2012-2013 to 2 233 000,00 zł, w tym 85% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % środki z budżetu Gminy Kartuzy.
Celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej w środowisku lokalnym klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich otoczenia.
W ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte kolejne osoby bezrobotne, poszukujące pracy, niepełnosprawne. Do udziału w Projekcie zakwalifikowano na 2013 rok 105 osób.
Uczestnicy projektu, z którymi zawarto kontrakty socjalne zostaną objęci indywidualnym wsparciem w takich działaniach jak: doradztwo zawodowe oraz doradztwo indywidualne, warsztaty psychologiczne, trening umiejętności społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, kursy zawodowe w zależności od zgłoszonych przez potrzeb i opinii doradcy zawodowego, warsztaty ekonomii społecznej oraz wyjazdy studyjne "dobre praktyki spółdzielni socjalnych”.
Ruszyła też kolejna edycja Programów Aktywności Lokalnej. W tym roku Programy Aktywności Lokalnej będą realizowane w kolejnych środowiskach Kiełpinie oraz Kartuzach. Potrzeby wynikające z analizy środowiska są bardzo duże. Zostały stworzone trzy 15 osobowe grupy kobiet nieaktywnych zawodowo. Wszystkie PAL-e realizować będą program zawierający instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej.
Dzięki realizacji projektu, osoby w nim uczęszczające będą miały możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych, co będzie miało wpływ na zwiększenie aktywności społecznej i ich szans na rynku pracy oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu dotychczasowych trudności życiowych.


Koordynator Projektu:
Mirosława Gruba

 

 


 

 

 

 

ARCHIWUM 2012

 Strona internetowa współfinansowana  przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 • original purpose
 • contraindications
 • wellbutrin
 • can you take vitamins while on
 • fiale 250
 • and
 • rd
 • hyponatremia
 • para que es 300 mg
 • does cause liver damage
 • versus
 • qual os efeitos colaterais do
 • generation company 300 way
 • taking with
 • persistent cough
 • generic picture
 • success
 • feverfew
 • .generic
 • risks
 • hamilelikte vajinal krem
 • is it safe for a pregnant woman to take
 • e gravidanza al primo ciclo
 • side effects fertility
 • 16 mg prospect
 • does make you sleepy
 • postpartum anxiety
 • hct beta blocker
 • 25 mg alcohol
 • does it cause weight gain
 • buy ebay
 • and stomach pain
 • taking and pepto bismol together
 • 20mg vs 40mg
 • u mAodego
 • can you take after your period
 • knack
 • can i take and allegra together
 • prostatitis review
 • didn't work
 • tablets uses
 • pediatric overdose
 • soft gels
 • walgreens coupon
 • combination
 • 5-ht
 • can you drink grapefruit juice
 • 150 mg tablete
 • serotonin antagonist
 • ointment 45g
 • half life
 • continuous ocp
 • 4277263795
 • potassium
 • q es la pastilla
 • ratio ascites
 • using for toenail fungus
 • use for children
 • dosage to treat c diff
 • chronic prostatitis
 • for women pink pill
 • why is given for atrial fibrillation
 • on my face
 • generic gel
 • v
 • o
 • jock
 • like adderall
 • weight gain bloating
 • how much to lose weight
 • dosage dental
 • reviews molluscum
 • e testosterone
 • fda approved uses
 • side effects rash
 • side effects liver function
 • 1.5mg
 • side effects shortness of breath
 • syncope
 • and high
 • and libido loss
 • treatment hyperthyroidism
 • use elderly
 • causing dry mouth
 • dieta dr atkins
 • fda approval bipolar
 • or for eczema
 • compare to
 • otic drops
 • verkoop nederland
 • breastfeeding
 • nausea
 • co jest d
 • sinus infection dose
 • cause bloating
 • e hotel
 • reactions
 • long term side effects of taking
 • is prescribed for
 • e tachipirina
 • typical starting dose
 • interaction
 • bus terminal manila
 • 6 mois sous
 • side effects kidneys
 • interior design
 • hydrochloride
 • zoloft
 • does cause cancer
 • ptt pt inr
 • bayer 20 mg preis
 • 200 efectos adversos
 • constipation
 • chocolate milk
 • product information
 • generic walmart
 • 60816446
 • babycenter
 • zoloft v anxiety
 • can a doctor prescribe
 • getting gp
 • dosage rxlist
 • milk magnesia
 • combo
 • medication
 • how many cycles to get pregnant
 • und
 • used congestive heart failure
 • lower back pain
 • y
 • ovules
 • depression
 • long term side effects
 • taking focalin
 • cortisol
 • ovary pain after taking
 • generic australia
 • blood test taking
 • banner clinic mesa az
 • liver toxicity
 • category b
 • male fertility
 • opiate detox
 • and combination
 • uses
 • blood test drugs
 • 20mg bula
 • can you take vicodin together
 • should i quit
 • phentermine interaction
 • can you drink while taking ds
 • problems side effects
 • generic costco
 • tinea corporis
 • prescription canada
 • medication teaching
 • can cause false positive drug test
 • is it an ace inhibitor
 • dosage instructions
 • safe lactation
 • and fluid retention
 • generic canada
 • same
 • indications
 • forest pharmaceuticals patient assistance
 • treatment for migraines
 • pharmaceutical company
 • patient assistance program
 • will generic available
 • effects electrolytes
 • generico es bueno
 • urine drug screen
 • switching keppra
 • coffee creamer
 • free trial
 • side effects fda
 • for guys who don't need it
 • for fungal infection
 • bula e relenza
 • hct alpha blocker
 • is safe to take while breastfeeding
 • took 3 months
 • drug card
 • missed period
 • eilat
 • safe long term
 • 160 mg\/25 mg
 • necrotizing enterocolitis
 • family
 • nausea after eating
 • tardive dyskinesia
 • drug interactions
 • mood tracker
 • para fiv
 • not helping reflux
 • roche laboratories inc
 • difference between telfast
 • sans conservateur 5
 • 40 r$
 • mamo fishman
 • how long does it stay in your system
 • versus malarone
 • dauer wirkung
 • 600 and breastfeeding
 • high blood sugar
 • and namenda together
 • birth control migraines
 • rui dosage
 • phentermine weight loss
 • cream missed period
 • how well does work for anxiety
 • 10 mg r
 • switch from pristiq to
 • efectos secundarios de 5mg
 • d 12 hour overdose
 • good strep throat
 • side effects of in children
 • e test di ovulazione
 • pas regles apres test negatif
 • spinach and
 • low dose estrogen
 • i took too much
 • symptoms tapering off
 • is used for back pain
 • taking
 • 5mg review
 • vs.
 • prescription vs
 • safe take while nursing
 • 1 niAos
 • 14 day treatment
 • how does work for add
 • song commercial dad turns up music
 • will show up on a drug screen
 • mood disorder side effects
 • often can you take 200 mg
 • first time use
 • obat 40 mg
 • and hctz together
 • lactation
 • spreyin yan etkileri
 • stop taking before cataract surgery
 • 7236350772
 • 100 compresse a rilascio prolungato
 • usage in women
 • film
 • dosage during pregnancy
 • super p
 • side effects cramps
 • taking
 • does cause brown discharge
 • dosage 5 days
 • e dolori al seno
 • side effects nightmares
 • side effects weight changes
 • use pneumonia
 • natural alternative to for kids
 • prices canada
 • cream success rate
 • dosage for ear infection
 • can you buy in canada
 • antidepressant withdrawal symptoms
 • does raise blood sugar
 • otc oral uses
 • penneys opening hours
 • night or day
 • treat gonorrhea
 • para que sirve el 15 mg
 • fibromyalgia
 • dosage for thyroidectomy
 • chA? de erva doce e
 • lactation risk
 • is a steroid
 • can i take and at the same time
 • ovidrel
 • pharm support group
 • and together
 • medicine for arthritis
 • should take together
 • facial numbness
 • 500mg for uti
 • solar power chicago
 • 4th cycle success
 • o que acontece se mulher tomar
 • for high cholesterol
 • class action lawsuit
 • take ds with food
 • walmart price
 • side effects
 • and remicade together
 • para que serve o
 • low-dose hair growth
 • high yahoo
 • gas-x and
 • frequently asked questions
 • taken together
 • vs
 • drinking wine while taking
 • ultram
 • therapeutic class
 • mix and benadryl
 • can treat sinus infection
 • losing weight after going off
 • splitter uk
 • 8453361504
 • no prescription fast delivery
 • can take alcohol
 • cyp2c19*2
 • side effects weight loss
 • weaning off with prozac
 • suspension indications
 • cheapest
 • prozac and zoloft
 • long term side effects women
 • high
 • should take together
 • a la reunion
 • does cause loss of appetite
 • dose transsexual
 • bloating pain
 • grapefruit juice drug interaction
 • peak
 • not working next
 • tylenol vs cramps
 • can cause high cholesterol
 • orange titration pack
 • drinking alcohol while on
 • muscle building
 • duo early pregnancy
 • 10 mg dosage
 • my card
 • - colombia
 • larry the cable guy commercial
 • antibiotic allergy
 • 3 fat burner
 • canada
 • i klozapol
 • sore joints
 • mexico precio
 • d prescribing information
 • liquid ingredients
 • z alkocholem
 • 30 mg effets secondaires
 • liver damage
 • how many to get high
 • buy pills online
 • is a stimulant
 • 3 months result
 • ajanta india
 • nausea vomiting
 • 2 comprimes
 • price australia
 • when does go generic
 • safe for children
 • resistance mechanism
 • e bebida alcoolica
 • benadryl interaction
 • group south africa
 • much does cost without insurance
 • vs
 • immediate side effects
 • hypertension
 • design ltd calgary
 • vs
 • e aumento di peso
 • and
 • interactions between and adderall
 • get buzz
 • granules prescribing information
 • dystonia
 • do you give over 2 minutes
 • does make you tired
 • anyone taking weight loss
 • badmAbel fA?r plan nr.1
 • herpes
 • can and be taken together
 • 24 amazon
 • group of companies russia
 • taking while breastfeeding
 • pillow protector
 • versus
 • research chemicals
 • can cause liver damage
 • buy online uk
 • can zoloft and be taken together
 • xr fact sheet
 • johnson and johnson omnicare
 • what foods not to eat when taking
 • que es 10\/20
 • prospect suspensie
 • need help paying
 • schedule narcotic
 • rash hives
 • suspension spc
 • d nursing
 • there generic cream
 • pill form
 • breathing problems
 • australia
 • and interaction